Nefariuss
3.99 €

Nefariuss

Nefarious

Nāvessoda izpildes dienā psihiatram jāsniedz atzinums par kādu notiesātu sērijslepkavu, kurš apgalvo, ka ir dēmons, un paziņo, ka līdz dienas beigām pats psihiatrs būs pastrādājis trīs slepkavības.